TEST SWM – oceń ryzyko dysleksji u swojego dziecka

Test SWM – przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją dzieci od 3. do 7 roku życia

 

W teście znajdują się zadania służące do:

badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga),

– badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów),

– badania funkcji wzrokowych: analiza oraz synteza wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki) i atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków),

– badania użycia języka: artykulacja i komunikacja,

– badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej),

– badania grafopercepcji.

Test SWM zawiera osobne zadania oraz normy dla 3,4,5 i 6 latków.

Zapraszamy na badania wszystkie dzieci już od trzeciego roku życia.

„Specjaliści zgodni są co do faktu, że dysleksję da się zauważyć u dzieci młodszych, zanim jeszcze przystąpią do właściwej nauki czytania. Gdyby dzieci z ryzykiem dysleksji były identyfikowane, zanim rozpoczną naukę czytania, to znaczy w okresie wieku niemowlęcego, to poprzez interwencję terapeutyczną można by nie dopuścić do porażki w czytaniu lub ją zminimalizować”.

John D.E. Gabrieli Yale University, Massachusetts Institute of Technology Science nr 325, 2009 Dysleksja: nowe efekty współdziałania edukacji i poznawczej neuronauki.