NMES

Czym jest elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa?

Elektrostymulacja to bezbolesny zabieg polegający na przepływie prądu o niskim natężeniu przez mięśnie, a także nerwy czaszkowo-mózgowe (wpływając na ich pobudliwość).

Zabiegi elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej znacząco wpływają na efekty terapii logopedycznej i neurologopedycznej. Stanowią skuteczne wsparcie w terapii dzieci i dorosłych:

  • we wczesnej interwencji terapeutycznej (nienormatywne odruchy orofacjalne, po zabiegu frenulotomii, rozszczepy całkowite)
  • stymulacji zaburzeń neurogennych(dyzartria, dysfagia, porażenia nerwów czaszkowo-mózgowych, zaniki mięśniowe, nienormatywne dystrybucja napięcia mięśniowego, dysfonie, choroby genetyczne i neurodegeneracyjne)
  • dyslalii
  • w nawykowym ustnym torze oddechowym
  • w osłabionej sile mięśni narządów artykulacyjnych
  • elektrostymulacja obwodowych struktur wpływa również na aktywność struktur korowych. Stymulacja stanowi wsparcie w terapii motorycznych zaburzeń pochodzenia centralnego(afazje motoryczne, apraksje mowy, opóźniony rozwój mowy)

Elektrostymulacja ma szerokie zastosowanie. Stanowi nieocenione wsparcie i uzupełnienie terapii u pacjentów  z neurorozwojowymi lub/i nabytymi uszkodzeniami mózgu w ich powrocie do zdrowia.

Przeciwwskazania do elektrostymulacji:

rozrusznik serca, choroby serca (arytmia, zawał), choroby układu nerwowego (padaczka), duże nadciśnienie, metalowe implanty (endoprotezy stawów, zębów), ból niewiadomego pochodzenia, ciąża, ropne i zapalne stany skóry, zmiany nowotworowe, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, brak reakcji pacjenta na stosowanie elektrostymulacji.

Uszkodzenie VII nerwu twarzowego - unerwia mięśnie twarzy i III nerwu okoruchowego - odpowiedzialnego za ruchy powieki. Zdjęcia przed i po miesiącu terapii.

Kinesiotaping to metoda polegająca  na naklejaniu specjalnej taśmy (o właściwościach elastycznych) na powierzchnię skóry twarzy. Plastry dynamiczne dostosowują się do ruchów pacjenta pozytywnie wpływając na propiocepcję (czucie głębokie) oraz – co najważniejsze – wspomagają zaburzoną funkcję mięśnia/mięśni, stanowiąc tym samym znaczne wsparcie prowadzonej równolegle terapii ustno-twarzowej. Pomagają przywrócić symetrię twarzy, usprawniają artykulację oraz zaburzony proces połykania.

Postępowanie terapeutyczne  w przypadku każdego pacjenta jest bardzo indywidualne, a samych technik aplikacji taśmy w obszarach poddawanych terapii jest bardzo dużo.