Wibroterapia w logopedii

Szkolenie:
Wibroterapia w logopedii

Prowadzący:
dr Magdalena Urbańska – spec. neurologopedii
mgr Mateusz Hozakowski – spec. fizjoterapii

TERMIN:

WROCŁAW 07.12.2024 r
sobota 10.00-15.00

Szczegóły i zapisy:

POZNAŃ 11.01.2025 r

sobota 10.00-15.00

Szczegóły i zapisy:

Koszt szkolenia: 870 zł

 

ZIELONA GÓRA

- Zapisz się

Cena obejmuje: wibrator logopedyczny, certyfikat, bufet kawowy.

Wibrotrapia –  to zabieg fizykalny stosowany w wielu dziedzinach fizjoterapii a także w logopedii. Wyróżniamy wibrację ciała oraz wibrację lokalną. Stymulacja mięśni traktu ustno-twarzowego stanowi skuteczne wsparcie i uzupełnienie terapii logopedycznej:

  • we wczesnej interwencji terapeutycznej (nienormatywne odruchy orofacjalne)

  • w stymulacji zaburzeń neurogennych (dyzartria, dysfagia, porażenia nerwów czaszkowo-mózgowych, zaniki mięśniowe, nienormatywne dystrybucja napięcia mięśniowego, dysfonie, choroby genetyczne i neurodegeneracyjne)

  • w terapii wydolności oddechowej (powikłania pocovidowe, zalegania i infekcje dróg oddechowych i inne)

  • w dyslalii (szczególnie przy nienormatywnej realizacji R)

  • w zaburzeniach integracji sensomotorycznej

  • w treningach relaksacyjnych

Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa: wysłanie formularza zgłoszeniowego; wpłacenie zaliczki 200 zł (do pięciu dni od zgłoszenie); uiszczenie całej opłaty dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Nr konta: 88 1090 2095 0000 0001 0405 3455

Kontakt: 695 689 196, afazjanie.wsparcie@gmail.com

.

 

Czy wiesz, że pod wpływem wibracji zwiększa się aktowość bioelektryczna mięśni?

  • Obecnie stosuje się wiele rodzajów urządzeń do terapii wibracyjnych całego ciała. Urządzenia te różnią się parametrami drgań tj. częstotliwość, amplituda, kierunek podawania drgań na ciało oraz rodzajem sygnału

  • Aplikacja wibracji wywołuje liczne procesy na zróżnicowanych poziomach ludzkiego ciała, począwszy od aktywacji receptorów, odpowiedzi mięśniowej, przez zmiany wartości stężeń hormonów i uwalnianie neuroprzekaźników, aż po aktywację wielu obszarów mózgu

  • Wibroterapia uśmierza ból, poprawia krążenie, metabolizm i funkcje układu oddechowego, mięśniowo-szkieletowego oraz nerwowego

  • Wibracje o niskiej częstotliwości (drgania stochastyczne) wg badaczy są bardziej obiecujące i wydaje się bezpieczniejsze niż stymulacja o wysokiej częstotliwości

PROGRAM SZKOLENIA

Sobota 10.00-15.00

1) Czym jest wibracja?

2) Wskazania i przeciwskazania

4) Rodzaje wibratorów

3) Formy wibracji – lokalna, globalna

– praktyczne wibrowanie ciała w parach

4) Biochemiczne zasady działania wibracji

– kład mięśniowy

– układ nerwowy

– układ krwionośny

– układ limfatyczny

5) Przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe a wibracja

6) Wibracja w ujęciu połączeń tensegracyjnych

7) Pojęcie masażu

–  budowa skóry

– techniki masażu

– wpływ poszczególnych technik wibracyjnych na odpowiednie warstwy ciała

8) Anatomia twarzy

– otwory, przez które przechodzą nerwy czaszkowe

– kliniczne zagadnienie ujęcia nerwów czaszkowych

– nerw błędny

– mięśnie okolic twarzy

– mięśnie podgnykowe i nadgnykowe

– mięśnie pochyłe oraz mięśnie karku i czepca ścięgnistego

9) Possitice aproach, czyli strefa komfortu i strefa intymna – jak z nią pracować

10) Wibracja w konkretnych jednostkach logopedycznych

– ćwiczenia praktyczne w parach z użyciem wibratorów

11) Punkty wzbudzania motorycznego w obrębie twarzy

– punkt dna jamy ustnej

– górny punkt nosa

– punkt wargowy

– punkt bródkowy

– dolny punkt nosa lub punkt górnej wargi

– punkt powieki nosa

12) Skutki uboczne ekspozycji na wibrację

13) Choroby wywoływane przez wibrację

14) Pytania słuchaczy/rozdanie certyfikatów

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr Magdalena Urbańska

Jestem specjalistą neurologopedą, wykładowcą akademickim w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorką recenzowanych publikacji naukowych oraz artykułów popularnonaukowych.

Założyłam pracownię kompleksowej diagnostyki i terapii osób dorosłych z nabytymi zaburzeniami mowy i języka Afazjanie - Wsparcie Osób z Zaburzeniami Komunikacji wraz z Pracownią Mikropolaryzacji Mózgu.

Jestem terapeutą i szkoleniowcem kinesiotapingu, elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w logopedii oraz przezczaszkowej stymulacji mózgu prądem stałym (tDCS).

Od 2012 roku pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu w Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej na stanowisku specjalisty neurologopedii. Zajmuję się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy i języka u osób dorosłych o podłożu neurologicznym – afazją, dyzartrią, pragnozją, mutyzmem, zaburzeniami neurodegeneracyjnymi oraz dysfagią (zaburzeniami połykania). Przynależę do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Związku Logopedów.

dr Magda Urbańska

mgr Mateusz Hozakowski

(nr prawa wykonywania zawodu 5937)

jestem specjalistą fizjoterapii, wykładowcą akademickim zatrudnionym w w Instytucje Nauk o Zdrowiu w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestnikiem licznych kursów i szkoleń (PNF rozwijający, terapia manualna, terapia bazalna, masaż tensegregacyjny i inne).

Jestem terapeutą i szkoleniowcem elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w fizjoterapii i logopedii. W mobilizacji kompleksu ustno-twarzowego wykorzystuję metody powięziowo-mięśniowe, punkty spustowe oraz masaż tensegracyjny i sportowy.

Od 2010 roku pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze na Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej na stanowisku specjalista fizjoterapii. Współpracuję również z ZSR Start w Zielonej Górze jako trener Power Liftingu osób niepełnosprawnych.

Afazjanie to zespół specjalistów, którzy nieustannie poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych budując model holistycznej pomocy pacjentom z zaburzeniami mowy.