POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest P.H-U Artur Urbański z siedzibą w Bojadłach przy ul. Sławskiej 4a.

2. Kontakt w sprawie szczegółowych informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym: afazjanie.wsparcie@gmail.com

3. Państwa dane osobowe posiadamy tylko na podstawie zgłoszeń on-line, których dokonaliście Państwo z naszej strony internetowej www.afazjanie.pl.

Zgłoszenie on-line jest niezbędną czynnością pozwalającą na udział w szkoleniach organizowanych przez P.H-U Artur Urbański.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nam niezbędne do:

– wystawienia faktury
– wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu
– kontaktu w sprawie organizowanych przez nas szkoleń
– prowadzenia wewnętrznych analiz i statystyk dotyczących uczestników naszych szkoleń
– windykacji należności
– przechowywania danych do celów archiwalnych

5. P.H-U Artur Urbański  wymaga podania tylko danych osobowych, które niezbędne są do uczestnictwa w szkoleniu. Kontakt z uczestnikami odbywa się za pomocą korespondencji mailowej i telefonicznej

– jeśli z jakichś powodów dane nie zostaną przekazane, nie ma możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez P.H-U Artur Urbański

6. Dostęp do Państwa danych osobowych:

– jest możliwość dostępu, sprostowania, poprawienia i usunięcia danych osobowych.

7. P.H-U Artur Urbański  nie udostępnia danych osobom trzecim, są one używane wyłącznie do celów związanych ze szkoleniem, na które uczestnik sam się zgłosił. Są wykorzystywane również do informacji na temat innych wydarzeń organizowanych przez P.H-U Artur Urbański. Dane mogą jedynie zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Dane są przechowywane do celów archiwizacyjnych i statystycznych.