Technologia

Sprzęt wykorzystywany do mikropolaryzacji

Aparat Starstim tES to bezprzewodowy 8-kanałowy stymulator prądu, umożliwiający neurostymulację prądem stałym (tDCS), zmiennym (tACS) lub o losowych parametrach szumu (tRNS).

Parametry techniczne systemu:

  • Liczba kanałów: 8
  • Rodzaje stymulacji: tDCS, tACS oraz tRNS
  • Zakres częstotliwości tACS: 0–250 Hz
  • Zakres częstotliwość tRNS: 00–500 Hz
  • Prąd: maksymalny ok. 2mA na elektrodę
  • Konfigurowanie prądu dla każdego kanału oddzielnie
  • Dokładność: <1%
  • rozdzielczość: <1 μA
  • Możliwość ustawienia czasów narastania i opadania
  • Napięcie: do ok. 15 V dla każdej elektrody

Jest to technologia wykorzystywana nie tylko w afazji czy po udarach mózgu, ale także przy problemach z pamięcią czy koncentracją. Doskonale sprawdza się w terapii po przebytym COVID-19 czy w problemach z migreną, dystonią i bólem przewlekłym. Zabiegi mikropolaryzacji mózgu mają szerokie zastosowanie we wszelkich zaburzeniach o podłożu neurologicznym.

Bezpieczeństwo tDSC

Mikropolaryzacja mózgu jest metodą bezpieczną, nie powoduje uszkodzeń neuronalnych (brak wzrostu markera uszkodzenia neuronalnego w postaci wzrostu stężenia enolazy w surowicy) ani zmian w badaniach obrazowych (MR) czy elektroencefalograficznych (EEG). Efekt działania jest obserwowany w postaci zmian amplitudy i pola ruchowych potencjałów wywołanych (MEP), zmian spoczynkowego progu wolnych rytmów delta i theta (EEG) czy zmian aktywacyjnych widocznych w fMRI.

Podprogowy krótkotrwały prąd galwaniczny o częstotliwości 0Hz nie wywołuje napadów padaczkowych, które występują w przypadku zastosowania prądu o wysokich częstotliwościach, przez długi czas i w dawkach nadprogowych. Mimo to epilepsja jest najbardziej kontrowersyjnym kryterium w kwalifikacji do terapii tą metodą i w wielu ośrodkach eliminuje się pacjentów z epilepsją w wywiadzie.

Jak mikropolaryzacja pomaga w afazji?

Jak działa Aparat Starstim tES?