Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa w logopedii

Szkolenie:
Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa w logopedii - praktyczny przewodnik

Prowadzący:
dr Magdalena Urbańska – spec. neurologopedii
mgr Mateusz Hozakowski – spec. fizjoterapii

TERMIN I:
18-19.05.2024r.
Czas trwania:
sobota 9.00-18.00
niedziela 9.00-15.00

Koszt szkolenia:
2 900,00 zł

Poznań:
szczegóły i zapisy

TERMIN II:
7-8.09.2024r.
Czas trwania:
sobota 9.00-18.00
niedziela 9.00-15.00

Koszt szkolenia:
3 100,00 zł

Lublin
szczegóły i zapisy

TERMIN III:
14-15.09.2024r.
Czas trwania:
sobota 9.00-18.00
niedziela 9.00-15.00

Koszt szkolenia:
3 100,00 zł

Kraków
szczegóły i zapisy

TERMIN IV:
26-27.10.2024r.
Czas trwania:
sobota 9.00-18.00
niedziela 9.00-15.00

Koszt szkolenia
3 100,00 zł

Gdańsk
szczegóły i zapisy

Cena szkolenia zawiera koszt elektrostymulatora UNIPRO REHABILITATION.
Każdy z Uczestników otrzymuje: sprzęt do elektrostymulacji, zestaw elektrod do terapii orofacjalnej i intraoralnej.

Zestaw: udział w szkoleniu, aparatura (sprzęt do elektrostymulacji, zestaw elektrod do terapii orofacjalnej i intraoralnej), przewodnik kliniczny, materiały dydaktyczne, certyfikat uczestnictwa, obiad, bufet kawowy.

UNIPRO jest najnowszym urządzeniem do terapii zaburzeń orofacjalnych, wykorzystującym elektryczną stymulację nerwowo-mięśniową. Posiada różne tryby pracy - TENS, EMS ,NMES, MIC, IFT.

Cechuje się przyjaznym interfejsem, posiada wbudowany akumulator i jest ultralekki. Ma swoje zastosowanie w pracy klinicznej - neurologopedów, fizjoterapeutów oraz specjalistów zajmujących się kompleksem ustno-twarzowym.

 

 

Kontakt: 695 689 196, afazjanie.wsparcie@gmail.com

.

 

Zabiegi elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej znacząco wpływają na efekty terapii logopedycznej. Stanowią skuteczne wsparcie w terapii dzieci i dorosłych:

 • we wczesnej interwencji terapeutycznej (nienormatywne odruchy orofacjalne, po zabiegu frenulotomii, rozszczepy całkowite)
 • w stymulacji zaburzeń neurogennych (dyzartria, dysfagia, porażenia nerwów czaszkowo-mózgowych, zaniki mięśniowe, nienormatywne dystrybucja napięcia mięśniowego, dysfonie, choroby genetyczne i neurodegeneracyjne)
 • w dyslalii
 • w nawykowym ustnym torze oddechowym
 • w osłabionej sile mięśni narządów artykulacyjnych
 • elektrostymulacja obwodowych struktur wpływa również na aktywność struktur korowych. Stymulacja stanowi wsparcie w terapii motorycznych zaburzeń pochodzenia centralnego (afazje motoryczne, apraksje mowy, opóźniony rozwój mowy)

PROGRAM SZKOLENIA

Sobota 9.00-18.00

 1. Anatomia funkcjonalna (taśmy anatomiczne, powieź, mięśnie, nerwy czaszkowe, punkty motoryczne, przewodnictwo elektryczne  w mózgu)
 2. Mechanizm elektrostymulacji (definicja, rodzaje prądów, parametry, sprzęty)
 3. Zastosowanie w logopedii – elektrostymulacja w poszczególnych jednostkach chorobowych, patomechanizm uszkodzenia nerwów i mięśni w poszczególnych zaburzeniach
 4. Stymulacja sfery orofacjalnej (zewnętrznej) i intraoralnej (wewnętrznej) - rodzaje elektrod, obszary poddawane stymulacji, stymulacja punktowa i powierzchniowa, parametry, częstotliwość
 5. Wpływ elektrostymulacji obwodowego układu nerwowego na centralny układ nerwowy. Jak struktury obwodowe wpływają na ośrodki korowe?
 6. Przeciwwskazania, częstotliwość zabiegów, wywiad, kwalifikacja do zabiegów, regulacje prawne, przegląd literatury.

 

Niedziela 9.00-15.00

WARSZTAT PRAKTYCZNY

 1. Elektrostymulatory – przegląd sprzętów dostępnych i używanych w praktyce
 2. Budowa, właściwości i obługa elektrostymulatora - UNIPRO REHABILITATION
 3. Prezentacja elektrostymulacji intraoralnej - stymulacja języka, dna jamy ustnej, podniebienia twardego i miękkiego, elektrostymulacja sfery orofacjalnej – elektrostymulacja struktur twarzy i szyi
 4. Praktyka w parach – indywidualne ustalanie programu terapeutycznego (patomechanizm, mapowanie, dobór elektrod i parametrów)

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr Magdalena Urbańska

Jestem specjalistą neurologopedą, wykładowcą akademickim w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorką recenzowanych publikacji naukowych oraz artykułów popularnonaukowych.

Założyłam pracownię kompleksowej diagnostyki i terapii osób dorosłych z nabytymi zaburzeniami mowy i języka Afazjanie - Wsparcie Osób z Zaburzeniami Komunikacji wraz z Pracownią Mikropolaryzacji Mózgu.

Jestem terapeutą i szkoleniowcem kinesiotapingu, elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w logopedii oraz przezczaszkowej stymulacji mózgu prądem stałym (tDCS).

Od 2012 roku pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu w Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej na stanowisku specjalisty neurologopedii. Zajmuję się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy i języka u osób dorosłych o podłożu neurologicznym – afazją, dyzartrią, pragnozją, mutyzmem, zaburzeniami neurodegeneracyjnymi oraz dysfagią (zaburzeniami połykania). Przynależę do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Związku Logopedów.

dr Magda Urbańska

mgr Mateusz Hozakowski

(nr prawa wykonywania zawodu 5937)

jestem specjalistą fizjoterapii, wykładowcą akademickim zatrudnionym w w Instytucje Nauk o Zdrowiu w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestnikiem licznych kursów i szkoleń (PNF rozwijający, terapia manualna, terapia bazalna, masaż tensegregacyjny i inne).

Jestem terapeutą i szkoleniowcem elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej w fizjoterapii i logopedii. W mobilizacji kompleksu ustno-twarzowego wykorzystuję metody powięziowo-mięśniowe, punkty spustowe oraz masaż tensegracyjny i sportowy.

Od 2010 roku pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze na Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej na stanowisku specjalista fizjoterapii. Współpracuję również z ZSR Start w Zielonej Górze jako trener Power Liftingu osób niepełnosprawnych.

Afazjanie to zespół specjalistów, którzy nieustannie poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych budując model holistycznej pomocy pacjentom z zaburzeniami mowy.