Przebieg leczenia

I. Pierwsza wizyta w Pracowni Mikropolaryzacji Mózgu

Na pierwszym spotkaniu z pacjentem przeprowadzam wywiad dotyczący wskazań i przeciwwskazań do mikropolaryzacji i ustalam cele terapii. W oparciu o dane medyczne oraz obraz kliniczny pacjenta sporządzam wstępny protokół stymulacji (miejsce rozmieszczenia elektrod, czas trwania, natężenie prądu i inne).

II. Wizyta u neurologa

Pacjent zgłasza się do lekarza wraz z dokumentacją:

 • karta wywiadu, protokół mikropolaryzacji,
 • EEG (z przed maksymalnie trzech miesięcy, najlepiej świeże wyniki). Badanie to można wykonać bez skierowania lekarskiego.
 • historia choroby (karta wypisu ze szpitala, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu, diagnozy specjalistów i inne).

Kwalifikację do zabiegów dokonuje lekarz neurolog, z którym Pracownia Mikropolaryzacji Mózgu współpracuje. Kwalifikację może przeprowadzić również lekarz neurolog/neurochirurg  wybrany przez pacjenta.

Mikropolaryzację mózgu przeprowadza się w cyklach. Każdy cykl terapeutyczny to 10-dniowa stymulacja połączona z treningiem neurologopedycznym. Przerwy pomiędzy cyklami wynoszą od miesiąca do dwóch. Czas ten powinien być wykorzystany na intensywną rehabilitację. W zależności od deficytów neurologicznych, określonych celów i osiąganych efektów zaleca się przeprowadzenie kilku cykli.

Wskazania do tDSC:

 • udary mózgu
 • neurorozwojowe zaburzenia u dzieci
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • zaburzenia komunikacyjno-językowe (afazja)
 • deficyty neuropsychologiczne (zaniedbywanie połowicze, apraksje, agnozje, zaburzenia pamięci i uwagi)
 • neurorehabilitacja po przebytym COVID-19
 • migrena, dystonia, ból przewlekły

 

 • choroby zwyrodnieniowe mózgu (Parkinson, Alzheimer) przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno-osobowościowymi
 • mózgowe porażenia dziecięce
 • ADHD
 • autyzm
 • padaczka lekooporna
 • inne zaburzenia neurologiczne

PRZYWRÓĆ ZDROWIE MÓZGU

Zabiegi mikropolaryzacji mózgu mają szerokie zastosowanie terapeutyczne. W swojej działalności specjalizujemy się w neuroterapii osób dorosłych z nabytymi zaburzeniami językowo-komunikacyjnymi oraz szeroko pojętymi zaburzeniami funkcji poznawczych (w wyniku udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego.) W turnusach mikropolaryzacji uczestniczą również DZIECI z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz  komunikacyjnymi o różnej etiologii. Zabiegi te skutecznie usprawniają i przyspieszają terapię neurologopedyczną - dzieci zaczynają komunikować, a dorośli odzyskują utracone umiejętności.

Przeciwwskazania:
ciała obce, implanty, klipsy metalowe, rozrusznik serca, ciąża, nowotwory, epilepsja.

Powikłania:
zaczerwienienie skóry w miejscu przyłożenia elektrod.