Mikropolaryzacja wielokanałowa

Mikropolaryzacja wielokanałowa lewego płata skroniowego – obszaru kluczowego dla procesów semantycznych człowieka. Protokół zindywidualizowany stworzono w oparciu o dane z neuroobrazowania, konsultacji neurochirurgicznej oraz neurologopedycznej diagnozy funkcjonalnej. Pacjent po urazie czaszkowo-mózgowym z głęboką anomią oraz zaburzeniami rozumienia mowy.

www.AFAZJANIE.pl