Mikropolaryzacja – montaż bipolarny

Mikropolaryzacja bipolarna to podstawowa i najbardziej rozpowszechniona forma przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Stymulacja odbywa się z wykorzystaniem elektrody dodatniej (anody) i ujemnej (katody). Za pomocą elektrod terapeuta dostarcza słaby prąd do mózgu pacjenta oraz wytwarza pola elektryczne, które modulują aktywność neuronów. Stymulacja za pomocą anody ma charakter pobudzający (depolaryzacja), natomiast za pomocą katody hamujący (hiperpolaryzacja).

www.AFAZJANIE.pl