Jak rehabilitować uszkodzone nerwy czaszkowo-mózgowe?

Terapia uszkodzonych nerwów czaszkowo-mózgowych oparta jest na podstawowych technikach, które modulowane są indywidulanie pod pacjenta względem głębokości uszkodzeń. Należą do nich:

  1. Masaż neurologopedyczny twarzy oraz masaż intraoralny (wewnątrz jamy ustnej)
  2. Ćwiczenia mimiczne

3. Elektrostymulacja twarzy. W przypadku porażenia nerwu XII podjęzykowego oraz innych dysfunkcji w jamie ustnej stosowana jest również elektrostymulacja intraoralna (wewnętrzna), za pomocą specjalnej elektrody.

4. Kinesiotaping jest metodą, która pozwala utrwalić efekty terapii neurologopedycznej. Poprzez naklejenie bawełnianej, elastycznej taśmy na twarz, mięśnie odzyskują symetrię oraz znacznie łatwiej im pełnić swoje naturalne funkcje (uśmiechać się, mrugać powiekami, żuć, jeść itd.). Podczas aplikacji kinesiotapingu  (w zależności od celu terapii, rodzaju skóry oraz przestrzegania zaleceń, taśma utrzymuj się na skórze od kilku godzin do 2-3 dni) mięśnie uczą się swojej prawidłowej pracy.

Porażenie nerwów czaszkowo-mózgowych odpowiada również za neurologiczne zaburzenie mowy – DYZARTRIĘ.

W jej przypadku postepowanie neurologopedyczne uwzględnia również trening oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny oraz niekiedy techniki relaksacyjne oraz terapię czynności pisania (grafii).

www.AFAZJANIE.pl