STYMULACJA OŚRODKÓW MOWY CZYNNEJ

Pacjentka z afazją motoryczną neurorozwojową oraz innymi zaburzeniami sprzężonymi.
Celem mikropolaryzacji była ogniskowa stymulacja okolic mózgu (lewy płat czołowy, ośrodek Broki i jego okolice) odpowiedzialnych za mowę czynną.

www.AFAZJANIE.pl