Afazja motoryczna

Afazją nazywamy zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. Na języku osadza się ludzka tożsamość. Jego utrata zaburza funkcjonowanie pacjenta i jego rodziny.

www.AFAZJANIE.pl