W I B R O T E R A P I A w neurorehabilitacji

Wibrotrapia –  to zabieg fizykalny stosowany w wielu dziedzinach fizjoterapii a także w logopedii. Wyróżniamy wibrację ciała oraz wibrację lokalną. Stymulacja mięśni traktu ustno-twarzowego stanowi skuteczne wsparcie i uzupełnienie terapii logopedycznej. 

Czy wiesz, że pod wpływem wibracji zwiększa się aktowość bioelektryczna mięśni?

  • Obecnie stosuje się wiele rodzajów urządzeń do terapii wibracyjnych całego ciała. Urządzenia te różnią się parametrami drgań tj. częstotliwość, amplituda, kierunek podawania drgań na ciało oraz rodzajem sygnału
  • Aplikacja wibracji wywołuje liczne procesy na zróżnicowanych poziomach ludzkiego ciała, począwszy od aktywacji receptorów, odpowiedzi mięśniowej, przez zmiany wartości stężeń hormonów i uwalnianie neuroprzekaźników, aż po aktywację wielu obszarów mózgu
  • Wibroterapia uśmierza ból, poprawia krążenie, metabolizm i funkcje układu oddechowego, mięśniowo-szkieletowego oraz nerwowego
  • Wibracje o niskiej częstotliwości (drgania stochastyczne) wg badaczy są bardziej obiecujące i wydaje się bezpieczniejsze niż stymulacja o wysokiej częstotliwości

W terapii logopedycznej wibracja stanowi wsparcie:

  • we wczesnej interwencji terapeutycznej (nienormatywne odruchy orofacjalne)
  • w stymulacji zaburzeń neurogennych (dyzartria, dysfagia, porażenia nerwów czaszkowo-mózgowych, zaniki mięśniowe, nienormatywne dystrybucja napięcia mięśniowego, dysfonie, choroby genetyczne i neurodegeneracyjne)
  • w terapii wydolności oddechowej (powikłania pocovidowe, zalegania i infekcje dróg oddechowych i inne)
  • w dyslalii (szczególnie przy nienormatywnej realizacji R)
  • w zaburzeniach integracji sensomotorycznej
  • w treningach relaksacyjnych

Dowiedz się więcej:

Guzik R.A.: Wibroterapia – mechanizmy odpowiadające za działanie terapeutyczne. Korzyści z wykorzystywania urządzeń wibroterapeutycznych przez fizjoterapeutów. „Rehabilitacja w Praktyce”, 2021.

Guzik R.A.: Wibroterapia neurologiczna – definicja i korzyści ze stosowania wibroterapii w zaburzeniach neurologicznych.„Rehabilitacja w Praktyce”, 2021.