EXOSYSTEM – innowacyjny program do terapii neuropsychologicznej

W wyniku współpracy firmy Harpo Sp. z o.o. z Poznania i Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie powstał zestaw nowatorskich programów terapeutycznych wspieranych komputerowo o nazwie ExeSystem. Aplikacja ta służy do wspomagania rehabilitacji psychologicznej dorosłych chorych z zaburzeniami wykonawczymi (ang. executive), nabytymi w wyniku ogniskowego uszkodzenia głównie czołowych systemów mózgu. Patologia może mieć różną etiologię, np. urazową, naczyniową, zapalną itd.

ExeSystem został stworzony w oparciu o rekomendacje międzynarodowych ekspertów z dziedziny rehabilitacji neuropsychologicznej. Ćwiczenia usprawniają wybrane umiejętności, które są ważne w codziennym życiu i angażują takie domeny wykonawcze jak:

 • uwaga
 • pamięć operacyjna
 • planowanie i podejmowanie decyzji
 • rozwiązywanie nowych problemów
 • rozumienie społecznego kontekstu zachowania
 • strategie efektywnego uczenia się

Zalety programu:

 • Ułatwienie realizacji profesjonalnej rehabilitacji neuropsychologicznej chorych z dysfunkcjami wykonawczymi i wzbogacenie jej programu (baza różnych ćwiczeń do wyboru).
 • Upodobnienie ćwiczeń do sytuacji z życia codziennego, czemu służą filmy, zdjęcia, realistyczne grafiki itp.
 • Pomoc w usprawnianiu zachowania dzięki informac
 • jom zwrotnym umożliwiającym modelowanie skutecznych działań celowych.
 • Wspólny system oceny wykonania ćwiczeń zapewniający monitorowanie postępów rehabilitacji.
 • Przystępność programu dla osób z dysfunkcjami ruchowymi dzięki wykorzystaniu m.in. ekranu dotykowego.
 • Możliwość samodzielnej realizacji ćwiczeń rehabilitacyjnych przez pacjenta w warunkach domowych pod profesjonalnym nadzorem psychologa i przy pomocy osób bliskich.

http://www.afazjanie.pl