Elektro-Neuro-Mobilizacja Obszaru Twarzowego

Uszkodzenie VII nerwu twarzowego – unerwia mięśnie twarzy i III nerwu okoruchowego – odpowiedzialnego za ruchy powieki. Zdjęcia przed i po miesiącu terapii ENMOT.

Elektrostymulacja ta stosowana jest w przypadku obwodowych zaburzeń neurogennych. Kierowana do pacjentów z zaburzeniami połykania, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni, w stanach po wypadkach, udarach.

Elektrostymulacja ENMOT ma szerokie zastosowanie. W swojej pracy specjalizuję się w zaburzeniach funkcjonowania obszaru ustno-twarzowego u osób dorosłych (związanych z trudnościami w mowie oraz procesie połykania) po uszkodzeniach mózgu. Zapraszam w szczególności osoby z dyzartrią, dysfagią oraz porażeniami nerwów twarzowych (w tym z porażeniami Bella).

www.AFAZJANIE.pl