UWAGA, k o n c e n t r a c j a, PAMIĘĆ – przywróć zdrowie mózgu!

Zaburzenia funkcji poznawczych, tj. uwaga, koncetracja pamięć dotkliwie wpływają na nasze codzienne życie. Mają różne podłoże- do najczęstszych zaliczamy: urazy mózgu, udary, otępienia, powikłania neurocovidowe, choroby psychiczne, długoterminowe stosowanie używek, przewlekły stres i za szybkie tempo życia.

Terapia niskim prądem – MIKROPOLARYZACJA, moduluje naturalne funkcje mózgu i przywraca jego zdrowie. Zapraszamy osoby z deficytami uwagi, koncetracji, pamięci na neuroterapię do Pracowni www.AFAZJANIE.pl
Ważne jest, aby sprawdzić swoje funkcjonowanie poznawcze, szczególnie, gdy coś nas niepokoi. Wyniki badan i testów pozwolą uchwycić dynamikę zmian (czy mój stan się pogarsza, poprawia, stoi w miejscu) na przestrzeni czasu, co często bardzo pomaga w lekarskiej diagnostyce.