Oferta

MIKROPOLARYZACJA

Pierwsza wizyta
Zebranie wywiadu, ustalenie celu, sporządzenie protokołu stymulacji.
150 zł
Mikropolaryzacja mózgu za jedną sesję.
Wykonuje się ją wyłącznie w cyklu, który obejmuje 10 sesji w ciągu dziesięciu dni.
150 zł
Mikropolaryzacja mózgu połączona z terapią neurologopedyczną
Wykonuje się ją wyłącznie w cyklu, który obejmuje 10 sesji w ciągu dziesięciu dni.
250 zł
Elektrostymulacja obszaru ustno-twarzowego.
Cena za jedną stymulację wraz z masażem neurologopedycznym oraz kinesiotapingiem  (cykl obejmuje 20 sesji z częstotliwością 3 razy w tygodniu).
150 zł

 

Diagnoza neurologopedyczna (dwa spotkania) 300 zł
Konsultacja neurologopedyczna 150 zł
Terapia neurologopedyczna 150 zł
Wydanie opinii/zaświadczenia 100 zł
Terapia grupowa (trening językowy).
Cena obejmuje dwugodzinne spotkanie (grupy 5-10 osobowe).
100 zł